Adgangsforhold i Kombi

Kom-Bis dataark på God Adgangs hjemmeside fremgår her:

www.godadgang.dk

Der er 2 handikappladser i hver sal. Der er naturligvis niveaufri adgang og elevator.