Foreningen Kom-Bi
Biograf- og Kulturhuset Kom-Bi drives af "Foreningen Kom-Bi", som fra 1988 har stået for driften. I det følgende kan du læse om foreningen, dens bestyrelse og vedtægter, dens samarbejde med Syddjurs Kommune - og om biografens historie i Hornslet.

Foreningen overtog Kom-Bi, som fra 1978 havde været en af Danmarks få kommunale biografer. Kommunen ejer huset på Nyvej, mens foreningen ejer inventar og maskiner og har det overordnede ansvar for driften. Foreningens formål er at drive biograf og stille huset til rådighed for kulturelle og sociale arrangementer.

Hvis du bor i Syddjurs Kommune, kan du blive medlem med stemmeret ved generalforsamlingen. Hvis du bor i en anden kommune, kan du blive medlem med alle rettigheder - bortset fra stemmeretten. Der er generalforsamling hvert år sidst i februar, og bestyrelsen har fem - syv medlemmer. Foreningens vedtægter og driftsaftalen med kommunen kan du finde længere nede på denne side.

Bestyrelsen 2024 - 2025

Jørn Dam, formand: j.dam@rosenholmsnet.dk  
Simon Hyllested, kasserer, teknik- og bygningsansvarlig
Mette Koefoed, de indre linjer
Anne Grethe Nissen, sekretær   
Claus Kragh Hansen
Anja Hjortshøj Nielsen
Lone Aude 
Simon Sørensen (suppleant) 
Jakob Brandt (suppleant)


Beretning for 2023
Klik her for at se som pdf

Foreningens vedtægter
Klik her for at se som pdf

Driftsaftalen med Syddjurs Kommune
Klik her for at se som pdf